Спецсервіс Логістика

Бізнес логістика в Україні

Система добровільної сертифікації продукції в Україні

 • З 1—го січня 2018 року сертифікація товарів і послуг перестала бути обов’язковою в Україні.
 • Рішення про сертифікацію є добровільним. Підставою пройти сертифікацію може бути бажання підтвердити відповідність вимогам до якості продукції.
 • Існують категорії продукції до яких застосовуються вимоги окремої групи стандартів — державних технічних регламентів. Для такої продукції необхідно обов’язкове проходження процедури оцінки відповідності технічним регламентам і отримання декларації про відповідність. В даному випадку можна говорити про ОБОВ’ЯЗКОВІСТЬ проведення процедури оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів.
 • Для продукції, що імпортується в Україну важливо визначити вимоги національних норм і стандартів. Це дозволить прийняти рішення про необхідність проведення тих чи інших заходів щодо отримання дозвільної документації.
 • Продукція, яка експортується з України вимагає наявності повного пакету документації, що підтверджує відповідність міжнародним вимогам і стандартам якості. Оптимальним рішенням є отримання сертифіката якості міжнародного зразка.
 • Типовий стандартний пакет документації українського виробника продукції складається з таких нормативних документів: технічні умови (ТУ), сертифікат підтвердження наявоісті системи якості на підприємстві, санітарно-гігієнічний висновок на продукцію, протоколи лабораторних випробувань, Сертифікат відповідності або Декларація відповідності технічним регламентам.

Базові схеми і алгоритми сертифікації продукції в Україні

 • Сертифікація одиничного виробу або партії продукції.

Для цієї процедури необхідна наявність повного пакета вантажосупровідних документів: договір про поставку, інвойс, CMR, коносамент. Цей алгоритм застосовується в разі поставок продукції у вигляді одноразових партій або виробленої виключно під задані технічні параметри і умови обладнання і т.д.

 • 1 рік серійний випуск (річна сертифікація продукції).

Схема сертифікації без обмеження обсягу поставок і без відвідування виробництва. Сертифікат відповідності оформляється на підставі наданого пакету технічної документації та результатів лабораторних досліджень зразків продукції. Термін дії — 1 рік з моменту отримання. Сертифікат діє протягом усього цього періоду часу незалежно від обсягів реалізованої або виробленої продукції. Аудит виробництва не потрібен.

 • Сертифікація системи управління якістю на підприємстві (організаційна структура контролю якості, вимоги до виробничого процесу).

Сертифікація системи управління якістю на підприємстві має важливе значення в сучасному діловому світі. Впровадження системи якості на підприємстві дозволяє організувати і підтримувати заходи по контролю якості на стабільному високому рівні. Дана процедура вимагає ретельної підготовки внутрішньої нормативної документації підприємства та проведення заходів щодо практичного впровадження вимог цих стандартів.

 • Технічні регламенти — це вид державної нормативної документації, що має статус закону України або нормативно-правового акта і приймається Кабінетом Міністрів України.
 • Технічні регламенти покликані вирішувати завдання захисту та збереження життя, здоров’я, майна та охорони навколишнього середовища. Також вони встановлюють вимоги до термінології, позначок, пакування, маркування та застосування продукції.
 • Для продукції, яка потрапляє під дію вимог технічних регламентів України необхідно проведення заходів з оцінки відповідності.
 • Вимоги технічних регламентів є обов’язковими до виконання і підтверджуються наявністю Декларації відповідності.
 • Алгоритм проведення оцінки відповідності технічним регламентам включає в себе різні методи і етапи: аудит виробництва, лабораторні випробування зразків продукції, процедура визнання результатів оцінки відповідності сторонніми акредитованими органами з сертифікації і т.д.
 • Дія Декларації відповідності технічним регламентам може поширюватися як на одиничний виріб так і на партію продукції або на весь виробничо-технологічний процес підприємства.
 • Період дії Декларації відповідності технічним регламентам може становити 1, 2, 3, 5 і 10 років.

"Досвід та професіоналізм, здобутий роками практики"