Система добровільної сертифікації продукції в Україні:

 • З 1го січня 2018 року сертифікація товарів і послуг перестала бути обов’язковою в Україні.
 • Рішення про сертифікацію є добровільним. Підставою пройти сертифікацію може бути бажання підтвердити відповідність вимогам до якості продукції.
 • Існують категорії продукції до яких застосовуються вимоги окремої групи стандартів — державних технічних регламентів. Для такої продукції необхідно обов’язкове проходження процедури оцінки відповідності технічним регламентам і отримання декларації про відповідність. В даному випадку можна говорити про ОБОВ’ЯЗКОВІСТЬ проведення процедури оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів.
 • Для продукції, що імпортується в Україну важливо визначити вимоги національних норм і стандартів. Це дозволить прийняти рішення про необхідність проведення тих чи інших заходів щодо отримання дозвільної документації.
 • Продукція, яка експортується з України вимагає наявності повного пакету документації, що підтверджує відповідність міжнародним вимогам і стандартам якості. Оптимальним рішенням є отримання сертифіката якості міжнародного зразка.
 • Типовий стандартний пакет документації українського виробника продукції складається з таких нормативних документів: технічні умови (ТУ), сертифікат підтвердження наявоісті системи якості на підприємстві, санітарно-гігієнічний висновок на продукцію, протоколи лабораторних випробувань, Сертифікат відповідності або Декларація відповідності технічним регламентам.

Базові схеми і алгоритми сертифікації продукції в Україні:

 • Сертифікація одиничного виробу або партії продукції.

  Для цієї процедури необхідна наявність повного пакета вантажосупровідних документів: договір про поставку, інвойс, CMR, коносамент. Цей алгоритм застосовується в разі поставок продукції у вигляді одноразових партій або виробленої виключно під задані технічні параметри і умови обладнання і т.д.

 • 1 рік серійний випуск (річна сертифікація продукції).

  Схема сертифікації без обмеження обсягу поставок і без відвідування виробництва. Сертифікат відповідності оформляється на підставі наданого пакету технічної документації та результатів лабораторних досліджень зразків продукції. Термін дії 1 рік з моменту отримання. Сертифікат діє протягом усього цього періоду часу незалежно від обсягів реалізованої або виробленої продукції. Аудит виробництва не потрібен.

 • Сертифікація системи управління якістю на підприємстві (організаційна структура контролю якості, вимоги до виробничого процесу).

  Сертифікація системи управління якістю на підприємстві має важливе значення в сучасному діловому світі. Впровадження системи якості на підприємстві дозволяє організувати і підтримувати заходи по контролю якості на стабільному високому рівні. Дана процедура вимагає ретельної підготовки внутрішньої нормативної документації підприємства та проведення заходів щодо практичного впровадження вимог цих стандартів.

Оцінка відповідності продукції технічним регламентам України:

 • Технічні регламенти — це вид державної нормативної документації, що має статус закону України або нормативно-правового акта і приймається Кабінетом Міністрів України.
 • Технічні регламенти покликані вирішувати завдання захисту та збереження життя, здоров’я, майна та охорони навколишнього середовища. Також вони встановлюють вимоги до термінології, позначок, пакування, маркування та застосування продукції.
 • Для продукції, яка потрапляє під дію вимог технічних регламентів України необхідно проведення заходів з оцінки відповідності.
 • Вимоги технічних регламентів є обов’язковими до виконання і підтверджуються наявністю Декларації відповідності.
 • Алгоритм проведення оцінки відповідності технічним регламентам включає в себе різні методи і етапи: аудит виробництва, лабораторні випробування зразків продукції, процедура визнання результатів оцінки відповідності сторонніми акредитованими органами з сертифікації і т.д.
 • Дія Декларації відповідності технічним регламентам може поширюватися як на одиничний виріб так і на партію продукції або на весь виробничо-технологічний процес підприємства.
 • Період дії Декларації відповідності технічним регламентам може становити 1, 2, 3, 5 і 10 років.