Спецсервіс Логістика

Сертифікація товарів та послуг, оформлення державної дозвільної документації в Україні:

 • проведення сертифікації товарів і послуг на відповідність європейським і світовим стандартам якості
 • сертифікація товарів і послуг в національній системі добровільної сертифікації України (оформлення сертифіката відповідності)
 • оцінка відповідності продукції технічним регламентам України (оформлення декларації відповідності технічним регламентам)
 • експертно—роз’яснювальні листи на продукцію за запитом державних органів (державна митна служба України)
 • сертифікація підприємства на відповідність міжнародним стандартам ISO (розробка системи якості, впровадження та контроль стандартів на підприємстві, аудит підприємства)
 • проведення сертифікації українських товарів і послуг в Європейському Союзі (декларація відповідності директивам ЄС, маркування СЕ)
 • проведення випробувань продукції в профільних акредитованих лабораторіях (оформлення протоколів лабораторних випробувань)
 • оформлення санітарно—гігієнічного висновку на продукцію (експертний висновок спеціалізованої наукової установи)
 • сертифікація продукції що використовує радіочастотний діапазон (засоби зв’язку, радіокомунікаційне обладнання, радіоелектронне обладнання та інше)
 • отримання ветеринарного і фітосанітарного висновків на продукцію
 • сертифікація та оцінка відповідності технічним регламентам промислових об’єктів та промислового устаткування
 • отримання дозволу на застосування і дозволу на введення в експлуатацію промислового обладнання
 • розробка, узгодження і реєстрація технічної та нормативної документації підприємства
 • патентування та реєстрація торгової марки і товарного знака в Україні
 • комплексні консультаційні послуги в сфері офолмлення державної дозвільної документації України