Спецсервіс Логістика

Система добровільної сертифікації товарів та послуг в Україні:

  • З 1-го січня 2018 року сертифікація товарів та послуг перестала бути обов’язковою в Україні.
  • Рішення про сертифікацію є добровільним. Підставою пройти сертифікацію може бути бажання підтвердити відповідність вимогам до якості продукції.
  • Існують категорії продукції до яких застосовуються вимоги окремої групи стандартів — державні технічні регламенти України.
  • Для такої продукції необхідно обов’язкове проходження процедури оцінки відповідності технічним регламентам та отримання декларації про відповідність — в даному випадку можна говорити про ОБОВ’ЯЗКОВІСТЬ проведення процедури оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів.
  • Для продукції, що імпортується в Україну важливо визначити вимоги національних норм та стандартів. Це дозволить прийняти рішення про необхідність проведення тих чи інших заходів щодо отримання дозвільної документації.
  • Продукція, яка експортується з України вимагає наявності повного пакету документації, що підтверджує відповідність міжнародним вимогам і стандартам якості. Оптимальним рішенням є отримання сертифіката якості міжнародного зразка.
  • Типовий стандартний пакет документації українського виробника продукції складається з таких нормативних документів: технічні умови (ТУ), сертифікат підтвердження наявоісті системи якості на підприємстві, санітарно-гігієнічний висновок на продукцію, протоколи лабораторних випробувань, Сертифікат відповідності або Декларація відповідності технічним регламентам.