СПЕЦСЕРВІС ЛОГІСТИКА

СПЕЦСЕРВІС ЛОГІСТИКА

Національна система сертифікації товарів та послуг в УКРАЇНІ:

 • проведення сертифікації товарів та послуг на відповідність європейським та світовим стандартам якості
 • сертифікація товарів та послуг в національній системі добровільної сертифікації України (сертифікат відповідності)
 • оцінка відповідності продукції технічним регламентам України (декларація відповідності технічним регламентам)
 • експертно-роз’яснювальні листи щодо продукції за запитом державних органів (державна митна служба України і т.і.)
 • сертифікація підприємства на відповідність міжнародним стандартам ISO (розробка та впровадження стандартів на підприємстві, аудит)
 • проведення сертифікації українських товарів та послуг в країнах Євросоюзу (декларація відповідності директивам ЄС, маркування “СЕ”)
 • проведення випробувань продукції в профільних акредитованих лабораторіях (оформлення протоколів лабораторних випробувань)
 • оформлення санітарного гігієнічного висновку на продукцію (експертний висновок спеціалізованої наукової установи)
 • сертифікація продукції що використовує радіочастотний діапазон (засоби зв’язку, радіоелектронне обладнання та інше)
 • оформлення ветеринарного та фітосанітарного висновків на продукцію
 • сертифікація та оцінка відповідності технічним регламентам промислових об’єктів та промислового устаткування
 • отримання дозволу на застосування і дозволу на введення в експлуатацію промислового обладнання
 • розробка, узгодження та реєстрація технічної та нормативної документації підприємства (технічні умови і т.і.)
 • патентування та реєстрація торгової марки або товарного знаку в Україні
 • комплексні консультаційні послуги в сфері оформлення державної дозвільної документації України

Добровільна та обов'язкова сертифікація в Україні:

 • з 1-го січня 2018 року сертифікація товарів та послуг перестала бути обов’язковою в Україні
 • рішення про сертифікацію є добровільним – підставою пройти сертифікацію може бути бажання підтвердити відповідність вимогам до якості продукції
 • існують категорії продукції до яких застосовуються вимоги окремої групи стандартів  державні технічні регламенти України
 • для такої продукції необхідно обов’язкове проходження процедури оцінки відповідності технічним регламентам та отримання декларації про відповідність – в даному випадку можна говорити про ОБОВ’ЯЗКОВІСТЬ проведення процедури оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів
 • для продукції, що імпортується в Україну важливо визначити вимоги національних норм та стандартів – це дозволить прийняти рішення про необхідність проведення тих чи інших заходів щодо отримання дозвільної документації
 • продукція, яка експортується з України вимагає наявності повного пакету документації, що підтверджує відповідність міжнародним вимогам і стандартам якості
 • типовий стандартний пакет документації українського виробника продукції складається з таких нормативних документів: технічні умови (ТУ), сертифікат підтвердження наявності системи якості на підприємстві, санітарно-гігієнічний висновок на продукцію, протоколи лабораторних випробувань, сертифікат відповідності або декларація відповідності технічним регламентам