Спецсервіс Логістика

Схеми та алгоритми сертифікації товарів та послуг в Україні:

  • Сертифікація окремого виробу або партії продукції.

Для цієї процедури необхідна наявність повного пакета вантажосупровідних документів: договір про постачання, інвойс, CMR, коносамент. Цей алгоритм застосовується у разі постачання продукції у вигляді одноразових партій або виробленої виключно під задані технічні параметри і умови обладнання і т.д.

  • 1 рік серійний випуск (річна сертифікація продукції).

Схема сертифікації без обмеження обсягу постачання і без відвідування виробництва. Сертифікат відповідності оформляється на підставі наданого пакету технічної документації та результатів лабораторних досліджень зразків продукції. Термін дії — 1 рік з моменту отримання. Сертифікат діє протягом усього цього періоду часу незалежно від обсягів реалізованої або виробленої продукції. Аудит виробництва не потрібен.

  • Сертифікація системи управління якістю на підприємстві (організаційна структура контролю якості, вимоги до виробничого процесу).

Сертифікація системи управління якістю на підприємстві має важливе значення в сучасному діловому світі. Впровадження системи якості на підприємстві дозволяє організувати і підтримувати заходи по контролю якості на стабільному високому рівні. Ця процедура вимагає ретельної підготовки внутрішньої нормативної документації підприємства та проведення заходів щодо практичного впровадження вимог цих стандартів.

Оцінка відповідності продукції технічним регламентам України:

  • Технічні регламенти — це вид державної нормативної документації, що має статус закону України або нормативно-правового акта і приймається Кабінетом Міністрів України.
  • Технічні регламенти покликані вирішувати завдання захисту та збереження життя, здоров’я, майна та охорони навколишнього середовища. Також вони встановлюють вимоги до термінології, позначок, пакування, маркування та застосування продукції.
  • Для продукції, яка потрапляє під дію вимог технічних регламентів України необхідно проведення заходів з оцінки відповідності.
  • Вимоги технічних регламентів є обов’язковими до виконання і підтверджуються наявністю Декларації відповідності.
  • Алгоритм проведення оцінки відповідності технічним регламентам включає в себе різні методи і етапи: аудит виробництва, лабораторні випробування зразків продукції, процедура визнання результатів оцінки відповідності сторонніми акредитованими органами з сертифікації і т.д.
  • Дія Декларації відповідності технічним регламентам може поширюватися як на одиничний виріб так і на партію продукції або на весь виробничо-технологічний процес підприємства.
  • Період дії Декларації відповідності технічним регламентам може становити 1, 2, 3, 5 і 10 років.